Bezpečný let

Umožňuje lidem létat volně jako ptáci.

1. ZAJISTĚTE NORMÁLNÍ STAV VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Ujistěte se prosím, že baterie Vašeho smartphonu/ipadu, VR brýlí/G-Boxu a inteligentní baterie jsou plně nabité.
Zkontrolujte prosím, že na dronu, inteligentní baterii, vrtulích a VR brýlích/G-Boxu nejsou žádné závady.

2. ŘIĎTE SE PROSÍM MÍSTNÍMI ZÁKONY A PŘEDPISY

Informujte se prosím o příslušných místních zákonech a předpisech a řiďte se jimi.
Držte se prosím mimo všechny bezletové zóny a respektujte soukromí ostatních lidí.
Zde najdete: bezletové zóny

3. PŘI LÉTÁNÍ NEPIJTE

Nikdy nelétejte pod vlivem alkoholu nebo drog.
Před každým letem se prosím ujistěte, že jste v dobré psychické kondici.

4. LÉTEJTE VE VHODNÉM PROSTŘEDÍ

1) Pro každý let si vždy zvolte široce otevřené a bezpečné prostranství s dobrým GPS signálem.
Nikdy nelétejte v blízkosti letiště, nad lidmi nebo v zónách, ve kterých je uskladněno nebezpečné zboží.
Držte se mimo překážky, davy lidí, elektrické vedení, stromy a vodní plochy.

2) Držte se mimo elektromagnetické rušení.
Nikdy nelétejte blíže než 200 metrů od signálních věží nebo základen, může to zapříčinit selhání vzlétnutí nebo ztrátu kontroly nad dronem.

3) Nelétejte prosím při špatných povětrnostních podmínkách, jako jsou například vysoké teploty, sníh, silný vítr (≥ stupeň 5), déšť nebo mlha.

5. LÉTEJTE V DOSAHU SVÉHO VIDĚNÍ

Udržujte prosím oční kontakt s dronem a nelétejte výše než 120 metrů. Nelétejte za žádnými překážkami (například za budovami).

6. ZAJISTĚTE STABILITU SPOJENÍ

Po celou dobu každého letu udržujte prosím Váš smartphone/ipad v maximálně 3 metrové vzdálenosti
od VR brýlí/G-Boxu a neodkládejte je na zem ani nevkládejte do kapes.

7. UDRŽUJTE ODSTUP OD LETÍCÍHO DRONU

Nikdy a za žádných okolností se nedotýkejte letícího dronu.
Dokud nejsou po přistání vrtule zcela uzamčeny, k dronu se nepřibližujte ani se jej nedotýkejte.
Při každém letu je na prvním místě bezpečnost.

8. NAUČTE SE ZVLÁDAT KRIZOVÉ SITUACE

1) V případě jakýchkoliv datových abnormalit nebo varovné zprávy
prosím okamžitě přistaňte a zkontrolujte dron.
V případě potřeby se nikdy nezdráhejte kontaktovat EHang zákaznický servis.

2) Před letem si prosím pozorně projděte manuály, obsahují informace o funkcích a uživatelské tipy, a naučte se zvládat nouzové situace.

9. ZLEPŠUJTE SVÉ LETECKÉ DOVEDNOSTI

1) Přijměte letové lekce od zaměstnanců zákaznického servisu EHang.
2) Účastněte se leteckých zkušenostních aktivit organizovaných společností EHang a jejími autorizovanými prodejci,
zdokonalujte se společně s EHangem.
3) Komunikujte s místními autorizovanými prodejci a učte se od nich.

GHOSTDRONE2.0
tutoriál pro bezpečný let

1. Co když se během letu vybije baterie?

1) Zapříčiní nízký stav baterie při letu ztrátu spojení s dronem nebo jeho pád?

Nemějte obavy. V GPS režimu se Ghostdrone v případě nízkého stavu baterie navrátí do své výchozí pozice a nad touto pozicí se bude vznášet.

2) Co když zbývající kapacita baterie mého mobilního zařízení znemožní letový plán dronu?

Pokud se kapacita baterie Vašeho smartphonu, VR brýlí nebo G-Boxu sníží, GHOSTDRONE se automaticky navrátí do své výchozí pozice a na této pozici se bude vznášet, dokud mu stav jeho baterie neumožní samostatné přistání. Své zařízení můžete také dobít a znovu připojit ke dronu. Vždy je dobré mít nabíječku s sebou.

2. Co když dron ztratí spojení?

Odpojení může být zapříčiněno blokací komunikace (například při létání za vysokou budovou) nebo silným rušením signálu (například v blízkosti elektrického vedení).

Po ztrátě spojení se dron automaticky navrátí do své výchozí pozice a po cestě zpět se znovu připojí ke smartphonu. Aplikace oznámí úspěšné připojení a současný režim automatického návratu.
Pro opětovný přechod do Avatar režimu stiskněte tlačítko Vznášení a poté vznášení zrušte.

3. Co když omylem stisknu tlačítko Domů a ukončím aplikaci?

Pokud v GPS režimu stisknete tlačítko Domů, je třeba pouze znovu vstoupit do aplikace a pokračovat v letu.

4. Co když se stane nějaká chyba?

1) Co když smartphone náhodou spadne na zem?

Pokud náklon telefonu přesáhne 60°, začne telefon vibrovat, pokud je úhel náklonu větší než 90°, GHOSTDRONE okamžitě spustí režim Vznášení na místě.

2) Co když v případě nízkého stavu baterie dronu zadám pokyn pro dálkový let?

Systém automaticky propočítá letová data. Shledá-li, že je stav baterie pro letovou dráhu nedostačující, aplikace okamžitě spustí inteligentní funkci návratu.

3) Co když dron letí příliš blízko k překážkám?

Je-li dobrý GPS signál, můžete v případě nouze vždy stisknout tlačítko Vznášení.

5. Co se stane, přijde-li během letu telefonní hovor?

Zaznamená-li aplikace příchozí hovor, GHOSTDRONE automaticky přejde z GPS režimů Avatar a Dotkni se a jdi do režimu Vznášení. Po ukončení hovoru stačí režim Vznášení zrušit a pokračovat v létání.

6. Co když je signál dronu rušen?

1) Dron úspěšně vyhledal satelity, ale kvůli silnému elektromagnetickému rušení kompasu ve vzduchu kličkuje.

Řešení: Nejdříve zajistěte vlastní bezpečnost, přejděte do manuálního režimu Avatar a s dronem přistaňte, poté se přesuňte na místo vzdálené od zdroje rušení a překalibrujte kompas.

2) Nepřesné určení GPS.

Řešení: Nejdříve zajistěte vlastní bezpečnost, přejděte do manuálního režimu Avatar a přistaňte s dronem, poté se přesuňte na širší otevřené prostranství s přesnějším určením polohy GPS.

7. Jak se během návratu dronu vyhnout nárazu do stromu nebo budovy?

Řešení: V nastavení aplikace nastavte prosím výšku návratu tak, aby převyšovala budovy a jiné překážky v okolí. Návratová výška je ve výchozím nastavení 15 metrů.