• Dron
 • Baterie
 • APP
 • Firmware
 • G-box
Co musím před letem udělat?
 • Krok 1: Připojte svůj telefon k G-BOXu.
 • Stisknutím tlačítka zapněte G-BOX. Název sítě a heslo jsou uvedeny na straně G-BOXu. Otevřete nastavení Wi-Fi ve Vašem smartphonu, vyberte název sítě, který koresponduje s Vaším G-BOXem a zadejte heslo uvedené na Vašem G-BOXu.
 • Krok 2: Propojte dron s G-BOXem (pomocí EHang Play aplikace).
 • Otevřete EHang play aplikaci, vyberte Nastavení v levém horním rohu, otevřete kartu Párování a klikněte pro start. Nyní G-BOX vyčkává na zapnutí Dronu...
 • Krok 3: Zapněte GHOSTDRONE.
 • Jednou krátce stiskněte tlačítko napájení baterie dronu, poté jej znovu stiskněte a držte, dokud se nezobrazí celé logo EHANG a dokud se GHOSTDRONE nezapne. Vyčkejte, dokud aplikace neohlásí „Spárování úspěšné“. Nyní je GHOSTDRONE propojen s G-BOXem.
 • Krok 4: Před letem dokončete kalibraci kompasu.
 • Je důležité, abyste před každým letem kalibrovali kompas. Při kalibraci kompasu musíte stát na otevřeném prostranství a minimálně 6 metrů daleko od jakýchkoliv kovových objektů.
Propojil jsem baterii, G-BOX a telefon s dronem, ale dron nereaguje.
 • a) Zkontrolujte prosím připojení Bluetooth/Wi-Fi v aplikaci.
  b) Zkontrolujte prosím, zda ikonka srdečního rytmu bliká.
  c) Zkontrolujte prosím, zda je výdrž baterie dostatečná. Pokud jsou všechny tyto body v pořádku, restartujte aplikaci a zopakujte celý proces připojení.
Proč se mi nedaří odemknout dron?
 • Ujistěte se, že je dron úspěšně propojen s Vaším telefonem. Zkontrolujte stavový řádek na spodní části obrazovky v Avatar modu, nebo v horní části ve Waypoints modu. Vidíte-li blikající ikonku srdečního rytmu, GHOSTDRONE by měl jít odemknout.
Proč po odemknutí dronu nemohu vzlétnout?
 • Nejdříve prosím zkontrolujte stavový řádek na dolní části obrazovky v Avatar modu, nebo na horní části obrazovky ve Waypoints modu. Pro úspěšné odemknutí Ghostdronu potřebujete, aby byla baterie nabita nejméně z 20%, minimálně 6 satelitů a blikající ikonu srdečního rytmu. Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny a Vám se přesto nedaří dron odemknout, restartujte prosím Aplikaci/G-BOX/VR brýle, nebo aplikaci přeinstalujte a znovu propojte s G-BOXem.
Proč se dron při vzlétání/přistávání třese?
 • Před vzlétnutím se prosím ujistěte, že jste v aplikaci vybrali správnou konfiguraci (Ghostdrone 2.0 Standard/Aerial/Aerial Plus). Ujistěte se, že dron vzlétává a přistává na rovném hladkém povrchu.
Ztratí dron signál/havaruje, pokud během jeho letu dostanu příchozí hovor?
 • Pokud Vám někdo zavolá, Ghostdrone automaticky přejde do Hover režimu. Příchozí hovor můžete přijmout, nebo odmítnout a navrátit se k létání. Pokud se během telefonického hovoru baterie vybije na kritických 20%, Ghostdrone aktivuje automatický návrat na výchozí pozici.
Co když se mi během letu vypne telefon?
 • Ztratí-li Ghostdrone s telefonem na více než 5 sekund spojení, automaticky se navrátí na pozici svého vzlétnutí. Ghostdrone neaktivuje automatické přistání, dokud výdrž baterie nedojde k 7-5%.
Proč nelze spustit Follow-me mode?
 • Musíte být ve Waypoint režimu, mít hlášeno minimálně 6 satelitů a GPS Vašeho telefonu musí být zapnuta. Pro přechod do Follow-me modu klikněte nejdříve na Hover/Pauza, poté klikněte na Follow-me mode. Ghostdrone Vás nyní bude ve své výšce a vzdálenosti následovat. Pro odchod z Follow-me modu klikněte na Hover/Pauza nebo nastavte nový waypoint.
Co se stane, když se během letu vypne aplikace, anebo když přestane reagovat?
 • Ghostdrone tuto událost přijímá jako ztrátu signálu a navrátí se tedy do své výchozí pozice. Pokud se Vám nedaří restartovat aplikaci, Ghostdrone při stavu baterie 7-5% začne pomalu klesat.
Dokáže se Ghostdrone 2.0 sám vyhýbat překážkám?
 • Ne, touto funkcí zatím Ghostdrone 2.0 vybaven není. Prosím, buďte ostražití k prostředí, v němž létáte a vyhýbejte se letu v blízkosti stromů/budov a jiných překážek. Létejte na rozlehlých otevřených prostranstvích a mimo dosah lidí.
Co když během letu dronu omylem kliknu na tlačítko „Zamknout“?
 • Pokud během letu omylem kliknete na tlačítko „Zamknout“, v aplikaci se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda chcete dron opravdu uzamknout. Dokud nezadáte odpověď „Ano“, dron se nezamkne. Pokud zadáte „Ano“, dron vypne motory a spadne.
Mohu použít kryty vrtulí zároveň s přistávacím zařízením?
 • Ano, můžete. Kryty vrtulí doporučujeme používat během letu na uzavřených místech a v blízkosti lidí nebo budov, či jiných překážek.
Jak mohu aplikaci aktualizovat a stáhnout Návod k obsluze?
 • Až bude dostupná aktualizace, budete upozorněni Ehang Play aplikací. Nejnovější verzi aplikace a uživatelské manuály naleznete na http://www.ehang.cz/download , anebo můžete aplikaci aktualizovat na Google Play nebo v App store.
Jak se od sebe jednotlivé verze GHOSTDRONE 2.0 vzájemně liší?
 • Všechny 4 verze jsou založeny na stejné platformě. Doplňková zařízení jsou vždy přidána ke stejné konstrukci GHOSTDRONE 2.0 Basic.
Pokud vlastním GHOSTDRONE 2.0, mohu si zvlášť přikoupit gimbal a sám dron upgradovat na GHOSTDRONE 2.0 Aerial?
 • Ano! Veškeré příslušenství může být snadno nainstalováno. Připojením VR brýlí a odpovídající kamery si můžete dokonce sestrojit GHOSTDRONE VR. Pokud chcete dokoupit příslušenství, klikněte prosím SEM nebo se obraťte na náš zákaznický servis.
Mohu na GHOSTDRONE 2.0 použít dálkový rádiový ovladač?
 • Ehang RC i8 je kompatibilní s GHOSTDRONEM 1.0 i s GHOSTDRONEM 2.0. Jsme však pro, aby uživatelé GHOSTDRONE 2.0 párovali s mobilním telefonem, protože si tak lépe vychutnají všechny nové funkce.
Mohu Ehang VR brýle použít i na jiná zařízení?
 • Ano, Ehang VR brýle dobře pracují s jinými drony, avšak head-tracking funkce je dostupná pouze při použití s GHOSTDRONE 2.0. Naše VR brýle jsou kompatibilní s většinou 5.8 GHz video přijímačů.
Mohu místo telefonu použít tablet?
 • Ano, můžete použít tablet (např. iPad nebo Android tablet). Pokud však smart zařízení nemá mobilní/internetové připojení, nebudete moci zobrazit mapy ve Waypoint a Avatar modu.
Mohu použít jiné než EHang příslušenství, nebo svůj GHOSTDRONE sám jinak upravit?
 • Ne. Z bezpečnostních důvodů je dovoleno používat pouze oficiální EHang příslušenství. EHang nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody vzniklé přímo i nepřímo při použití jiného než EHang příslušenství.
Čím se liší GHOSTDRONE 1.0 od GHOSTDRONE 2.0?
 • GHOSTDRONE 2.0 byl kompletně přestavěn. Učinili jsme mnohá technologická zlepšení a vylepšili hardware GHOSTDRONU.
 • - aktualizovaný globální GPS systém.
 • - duálně senzorový redundantní letový regulátor, který zvyšuje stabilitu a přináší celkové zlepšení Vašim leteckým zážitkům.
 • - smart baterie se zabudovanou LED obrazovkou, která zobrazuje zbývající mAH, napětí v každém článku, zbývající čas dobíjení atp., doba letu je prodloužena na 25 minut.
 • - vylepšené přistávací zařízení zajišťuje stabilitu při vzlétnutí i přistání.
 • - nově navržené vrtule zvyšují stabilitu za chodu.
Které jiné kamery kromě EHang jsou kompatibilní s GHOSTDRONEm 2.0 Aerial?
 • Můžete použít GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4. HD kamera GHOSTDRONu s 2D gimbalem (Ehang kamera 1080p první generace) s GHOSTDRONE 2.0 nepracuje.
Jak daleko/vysoko GHOSTDRONE 2.0 doletí?
 • Maximální vzdálenost je 1 kilometr jakýmkoliv směrem. Aktuální letová vzdálenost závisí na podmínkách (počasí, vítr, prostředí atp.). Abyste zajistili bezpečný let, nelétejte s dronem prosím nikdy mimo Váš dohled.
Na obrazovce baterie se zobrazují ERROR zprávy, co mám dělat?
 • Pokud je to ERR1, restartujte baterii.
 • Pokud je to ERR4, kontaktujte prosím zákaznický servis.
Kde stáhnu EHang Play aplikaci?
 • Pro Android i iOS aplikaci přejděte prosím na http://www.ehang.cz/download, zde můžete stáhnout nejnovější verzi. Další možností je stáhnout aplikaci na Google Play nebo v iPhone App store.
Nedorazil mi registrační kód k EHang Play aplikaci?
 • Pokud jako registrační email zadáváte jakýkoliv zdarma od seznamu (@seznam.cz, @email.cz, @post.cz atd.), dochází ze strany seznamu k blokaci příchozího emailu s kódem. Pro registraci doporučujeme použít email od Google.
Jak poznám, že je třeba zaktualizovat firmware mého GHOSTDRONU?
 • Abyste zjistili, jakou verzi firmwaru používáte, připojte Váš telefon k GHOSTDRONU a v nastavení vyberte kartu O aplikaci. Zde je zobrazena verze firmwaru i verze aplikace.
 • Nejnovější aktualizace firmwaru najdete na http://www.ehang.cz/download. Není-li Váš GHOSTDRONE 2.0 aktualizován na V.3.1.1, musíte upgradovat přes PC (Windows 7, 8, 8.1 a 10).
 • Je-li Váš GHOSTDRONE na V.3.1.1 (nejnovější firmware), budoucí aktualizace mohou být po upozornění provedeny přes EHang Play aplikaci.
Jak provedu aktualizaci firmwaru?
 • a) nejnovější verzi firmwaru můžete stáhnout na http://www.ehang.cz/download.
 • b) není-li aktuální verze firmwaru Vašeho GHOSTDRONE 2.0 V.3.1.1, musíte příští aktualizaci provést přes PC (Windows 7, 8, 8.1 a 10).
 • c) je-li aktuální verze firmwaru Vašeho GHOSTDRONE 2.0 V.3.1.1, aktualizaci firmwaru provedete přímo v EHang Play aplikaci.
Je nový G-BOX kompatibilní zároveň s iOS i s Android mobilním zařízením?
 • G-BOX GHOSTDRONU 2.0 je kompatibilní s oběma typy zařízení. Je třeba pouze přepnout přepínač mezi Android a iOS (na straně G-BOXu).