• Dron
 • G-box
 • Gimbal
 • Kamera
 • APP
 • Dálk. ovládání
 • Baterie
 • Firmware
Jak mohu zkontrolovat, zda je Ghostdrone správně připojen k mobilnímu telefonu?
 • V EHang Play aplikaci jsou 3 možné způsoby kontroly:
 • 1. Šedá ikona dronu na domovské stránce je nahrazena barevnou ikonou konfigurace.
 • 2. Přejděte do určitého modu (Avatar nebo Waypoints), ikona srdečního rytmu na stavovém řádku bude blikat.
 • 3. Stavový řádek zobrazuje počet nalezených satelitů.
Proč se mi nedaří odemknout dron?
 • Ujistěte se, že je dron úspěšně propojen s Vaším telefonem. Zkontrolujte stavový řádek na spodní části obrazovky v Avatar modu, nebo v horní části ve Waypoints modu. Vidíte-li blikající ikonku srdečního rytmu, GHOSTDRONE by měl jít odemknout.
Proč po odemknutí dronu nemohu vzlétnout?
 • Nejdříve prosím zkontrolujte stavový řádek na dolní části obrazovky v Avatar modu, nebo na horní části obrazovky ve Waypoints modu. Pro úspěšné odemknutí Ghostdronu potřebujete, aby byla baterie nabita nejméně z 20%, minimálně 6 satelitů a blikající ikonu srdečního rytmu. Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny a Vám se přesto nedaří dron odemknout, restartujte prosím Aplikaci/G-BOX/VR brýle, nebo aplikaci přeinstalujte a znovu propojte s G-BOXem.
Mohu pro svůj GHOSTDRONE dokoupit náhradní díly?
 • Ano, můžete. Pro objednání příslušenství nebo náhradních dílů, klikněte prosím SEM, anebo kontaktujte zákaznický servis.
Mohu při létání s dronem používat zároveň gimbal, přistávací zařízení i kryty vrtulí?
 • Ne, toto bystě rozhodně neměli. Je-li na dron zároveň nainstalován gimbal i kryty vrtulí, může dojít ke zhoršení výkonu v pohotovostních situacích.
Musím před každým letem kalibrovat kompas?
 • ANO! Kompas Vašeho telefonu a GPS se musí vzájemně shodovat, nebo si každý může myslet, že je aktuální poloha dronu nesprávná.
Jaký je nejlepší způsob kalibrace kompasu?
 • Prosím, zhlédněte VIDEO s pokyny ke kalibraci.
Co se stane, vybije-li se během letu baterie G-BOXu?
 • Vybije-li se baterie G-BOXu, Ghostdrone se navrátí na původní pozici svého vzletu, na této pozici se bude vznášet a v případě, že jste předtím dron správně zkalibrovali, sám přistane.
Mohu na svůj Ghostdrone použít ovladače či baterie, které nepochází od výrobce EHang?
 • Používání jiného než EHang příslušenství nedoporučujeme. V případě jakýchkoliv škod zapříčiněných přímo či nepřímo použitím jiného než EHang příslušenství ponesete plnou zodpovědnost. Každý Ghostdrone s jiným, než EHang příslušenstvím, bude vyjmut ze záruky EHang.
Mohu na svůj Ghostdrone použít gimbal či kameru od jiného výrobce než EHang?
 • Nemůžeme ručit za žádné zařízení pocházející od jiného výrobce než EHang (vyjma GoPro). Gimbal Ghostrdonu je kalibrován pouze pro EHang sportovní kameru/GoPro3/GoPro3+/GoPro4.
Jak propojím gimbal s Ghostdronem?
 • Pro připojení jsou k dispozici dva kabely: červený pro napájení a černý pro ovládání. Nejdříve otevřete malý kryt na spodní části dronu. Uvnitř naleznete porty pro červenou a černou přípojku. Po připojení obou kabelů budete při používání aplikace nebo RC ovladače řídit i gimbal.
Proč se gimbal tolik třese?
 • Není-li ke gimbalu připojena kamera, Ghostdrone nezapínejte. V opačném případě se gimbal bude třást a navíc tak můžete poškodit kabely uvnitř gimbalu.
Jak mohu změnit nastavení jazyku HD kamery, kterou jsem s objednávkou obdržel?
 • Postup jazykového nastavení GHOST HD kamery::
 • 1) 3x stiskněte tlačítko „power/mode“, dokud se nezobrazí obrazovka nastavení.
 • 2) Použijte tlačítko „up/down“, dokud se nedostanete na stránku 5/8, zobrazenou v pravém dolním rohu.
 • 3) Použijte tlačítko „up/down“ a vyberte na stránce třetí řádek začínající ikonou „A“. Poté stiskněte tlačítko „OK“ (umístěno na horní části kamery).
 • 4) Použijte tlačítko „up/down“ a vyberte požadovaný jazyk.
 • 5) Znovu stiskněte tlačítko „OK“.
 • 6) Stiskněte „power/mode“ pro návrat na video obrazovku.
Podívám-li se na video z mé GoPro kamery, vidím vlny procházející obrazem, obraz není čistý a stabilní. Co je špatně?
 • Tomuto se říká „Jello efekt", jedná se o běžný jev při nahrávání pomocí dronu. Efekt je zapříčiněn vibracemi motorů v kombinaci s nastavením expozice Vaší GoPro kamery. Abyste tento jev minimalizovali, nastavte Vaši GoPro kameru na vyšší snímkovou frekvenci (např. 60-120 fps) a přidejte 2+ nebo 3+ ND filtr, sníží se tak rychlost závěrky kamery. Jello efekt je častější při slunečném počasí.
Kde mohu najít aplikaci, která umožňuje řízení dronu náklonem telefonu (Avatar mode)?
 • Avatar mode je součástí naší nové EHang Play aplikace, ta je ke stažení na Google Play nebo v App Store.
Proč se mi nedaří ovládat Waypoints mode, v němž mohu přednastavit dráhu letu dronu klliknutím na obrazovku Aplikace?
 • Pokud dron po kliknutí na obrazovku neodpovídá, může se jednat o problém spojení, anebo dron Váš příkaz z nějakého důvodu nepřijal. Stačí pouze znovu kliknout na stejný bod, příkaz se znovu odešle.
Je třeba kalibrovat kompas Ghostdronu, používám-li k jeho řízení dálkové ovládání?
 • Ano. Před použitím dálkového ovládání se prosím ujistěte, že byl Ghostdrone aplikací zkalibrován. Pro postup kalibrace prosím zhlédněte tutorial video ke kalibraci kompasu.
I přesto, že jsem s dronem úspěšně propojil R/C a indikátor GPS zámku svítí modře, po odemknutí se nic neděje.
 • Jakmile se indikátor GPS zámku modře rozsvítí, Ghostdrone by se měl ihned po odemknutí spustit. Pokud se Ghostdrone nezapne, počkejte 30 sekund a poté Ghostdrone i R/C znovu zapněte.
Co se stane, ztratí-li můj Ghostdrone spojení s R/C ovladačem?
 • Ztratí-li R/C ovladač spojení s dronem, dron aktivuje režim návratu do výchozí startovací pozice. Až ovladač/dron znovu naváže spojení, budete Ghostdrone moci zase ovládat.
Bude můj Ghostdrone rychlejší, přepnu-li do manuálního modu?
 • Ano, Ghostdrone poletí mnohem rychleji, ale v tomto režimu dron neudrží pozici. Ovládání výšky a pozice dronu je v tomto případě plně na uživateli.
Během procesu nabíjení baterie Ghostdronu 1.0 světla S1, S2, S3 na nabíječce přerušovaně blikají, proč se tak děje?
 • Toto je normální. Vaše baterie má 3 LiPo články a nabíječka vyrovnává napětí v každém článku zvlášť. Přepněte prosím do Lipo a světla se ustálí.
Mohu svůj firmware aktualizovat sám?
 • Ano, odkaz na aktualizaci firmwaru naleznete ZDE. Nejnovější firmware aktualizujte přes PC (Windows). Instrukce pro aktualizaci jsou na stránce rovněž zobrazeny.
Mohu aktualizaci firmwaru provést pomocí svého telefonu?
 • Ne, aktualizaci přes smartphone lze provést pouze u Ghostdrone 2.0.